W dniach 29-30.09.2018 roku Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniuwraz z Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Szpiczaka był organizatorem „5 Warsztatów edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim, ich bliskich oraz wszystkich zainteresowanych”.
Warsztaty odbyły się w Hotelu Filmar, Toruń ul. Grudziądzka 45.
Prawie 200 osób odebrało nową wiedzę na temat choroby oraz jego obecnych standardów leczenia w Polsce i na świecie; dowiedziało się, że ze szpiczakiem można wieść w miarę normalne i aktywne życie, jak również całkiem długie; potrzebujący i nowi pacjenci otrzymali wsparcie i przekonanie, że szpiczak to nie jest od razu wyrok, chociaż nie potrafimy go jeszcze całkowicie wyleczyć.
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z następującymi problemami:

 1. komunikacja pacjenta z lekarzem – jak się skutecznie porozumiewać
 2. obecne standardy i metody leczenia
 3. najbliższe perspektywy i możliwości w leczeniu szpiczaka
 4. zasady kwalifikowania chorych do odpowiednich terapii
 5. działania niepożądane leków stosowanych w terapii szpiczaka plazmocytowego
 6. transplantacja komórek macierzystych i miejsce przeszczepów w leczeniu szpiczaka mnogiego
 7. zasady prawidłowego odżywiania
 8. eliminowanie złych emocji obserwowanych u pacjentów
 9. integracja środowiska chorych, wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń
 10. leczenie bólu w szpiczaku i innych chorobach hematologicznych
 11. polineuropatia obwodowa u chorych na szpiczaka mnogiego
 12. podstawowa diagnostyka szpiczaka plazmocytowego

Pani Dyrektor Krystyna Zaleska została wyróżniona statuetką Przyjaciel Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka.

Przedsięwzięcie było objęte patronatem Prezydenta Miasta Torunia

Partnerzy i współorganizatorzy: Profinex, ATUT – Agencja Ochrony Osób i Mienia, Willa Warmińska, Apteki Sokrates, Amgen, Celgene

Skip to content