Uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2018 r świadczenia zdrowotne z zakresu nocnej i świątecznej pomocy dla mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia oraz ościennych gmin wyłącznie osób dorosłych realizowane będą w pomieszczeniach

Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu przy ul. Uniwersyteckiej 17 w budynku A wejście od parkingu. 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia oraz ościennych gmin realizowana będzie od poniedziałku do piątku od godziny 18.00 do godziny 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać wyłącznie w przypadkach:

  • nagłego zachorowania
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na przyjęcie w przychodni poz może znacząco, niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Nr telefonu dla pacjentów osób dorosłych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej : 56 611 99 42 

Zlecenia na zabiegi należy zgłaszać na adres nisoz@med.torun.pl


Dla dzieci prawobrzeżnej części Torunia oraz ościennych gmin opiekę pediatryczną zabezpiecza

  • Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu ( miejsce zostanie wskazane przez Dyrektora Szpitala)

Dla mieszkańców lewobrzeżnej części Torunia i okolic jak dotychczas opiekę zabezpiecza

  • Specjalistyczne Przychodnie Medycyny Rodzinnej „Rudak-Med” Spółka z o.o. w Toruniu.
Skip to content