DYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO
im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej
zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 ze zm.)

Data publikacji: 20.04.2018r. 

Szczegóły poniżej ( kliknij na odnośnik ):

 

 

Skip to content