W dniu 21 marca 2018 r. miała miejsce uroczystość podpisania umów w Urzędzie Marszałkowskim z beneficjentami wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika Pani Krystyna Zaleska podpisała umowy na realizację dwóch nowych projektów.

Pierwszy z nich pn „Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów szpitalnych i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń” dotyczy budowy nowego skrzydła.
Drugi natomiast „Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie” dotyczy zapewnienia wsparcia indywidualnego i grupowego dla pracowników SSM w Toruniu w zakresie eliminacji dolegliwości narządu ruchu oraz poprawę warunków pracy.

fot. Andrzej Goiński

Skip to content