Realizatorem projektu jest:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ),
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
www.cmj.org.pl

Cel projektu:
Poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych

Okres realizacji projektu:
CMJ będzie realizować projekt od 01 października 2016 do 30 czerwca 2019 r.

Skip to content