W dniu 5 sierpnia 2016 roku w szpitalu odbyła się konferencja prasowa nt. uruchomienia robota da Vinci

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu jako jeden z pięciu konsorcjantów uczestniczy w finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekcie Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED.

Do Projektu -STRATEGMED- przystąpił wraz z zespołem Akademii Medycznej w Bydgoszczy
Prof. Tomasz Drewa w obszarze medycyny regeneracyjnej .

Projekt złożony przez Prof. T. Drewę pn. „Nowoczesne protezy odprowadzające mocz dla pacjentów z rakiem pęcherza moczowego poddanych bezkontaktowym minimalnie inwazyjnym operacjom onkologicznym wycięcia moczowego / Smart AUCI/” znalazł się w grupie wniosków /jako jedyny z województwa kujawsko-pomorskiego / objętych finansowaniem. Projekt Smart AUCI jest dziełem konsorcjum 5 podmiotów:

  • Zakładu Inżynierii Tkankowej Wydziału Lekarskiego Collegium Medium UMK
  • Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych
  • VET-LAB Brudzew
  • Galmed
  • Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Zgodnie z założeniami programu Strategmed źródłem jego finansowania będzie dotacja celowa na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Planowane koszty kwalifikowane Projektu złożonego przez konsorcjum to kwota 33 mln zł w tym wnioskowane dofinansowanie z NCBR 30 mln zł, środki własne konsorcjum 3 mln zł.

Efektem udziału Szpitala w projekcie jest zakup systemu chirurgicznego da Vinci, który będzie wykorzystywany do przeprowadzania zabiegów operacyjnych z zastosowaniem nowoczesnych protez. W dniu 14 lipca 2016 roku nastąpiło podpisanie umowy na zakup robota, którego instalację w tut szpitalu zaplanowano na dnia 31.07-01.08..2016.

Zdjęcia z konferencji:

Skip to content