22 marca 2016 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Gala Finałowa II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, którego organizatorem jest Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy i przedstawiciele 23 placówek medycznych z całej Polski, wyróżnionych certyfikatem „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, przyznawanym przez Kapitułę złożoną z naukowców i audytorów systemów zarządzania jakością. –Certyfikat to wyróżnienie dla danej placówki medycznej i jej kierownictwa, ale przede wszystkim dla wszystkich pracowników, którzy codziennie wykonują dziesiątki zadań na rzecz jakości. 
Godło „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” promuje najlepsze polskie placówki, instytucje i firmy działające na rynku medycznym. Certyfikat, ustanowiony przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości, otrzymują podmioty wyróżniające się wysoką jakością świadczeń, nowoczesnym modelem zarządzania i troską o budowanie jak najlepszych relacji z pacjentami.

Certyfikaty „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” trafiły w tym roku do 7 szpitali, 9 przychodni i ośrodków zdrowia, 1 praktyki zawodowej lekarza/lekarza dentysty, 3 laboratoriów medycznych, 1 jednostki służby krwi oraz 2 firm – dystrybutorów wyrobów medycznych. Ponadto Zarząd Instytutu wręczył przewidziane w regulaminie Programu wyróżnienia specjalne – „Grand Quality” dla tych spośród certyfikowanych placówek, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych w danej edycji Programu oraz „Laur Nowoczesności” dla placówek, w których wprowadzono najbardziej zaawansowane systemy zarządzania jakością, i które wyróżniają się na tle innych jednostek sektora branży medycznej nowoczesnością, dynamiką rozwoju, silną pozycją rynkową oraz innowacyjnością rozwiązań w zakresie organizacji, zarządzania czy wdrażanych procedur medycznych.

Nasz Szpital na Gali reprezentowała 3 osobowa delegacja w składzie:

  • Dyrektor – Krystyna Zaleska
  • Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością – Anita Cyrok
  • Kierownik Bloku Operacyjnego – Barbara Kashyna

Więcej informacji na temat II edycji Ogólnopolskiego programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „ Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” oraz Gali finałowej na stronie http://www.jakosc-certyfikat.pl/glowna

Skip to content