Prof. dr hab. med. Tomasz Drewa, FEBU został 19 września 2015 wybrany wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU) 25 kadencji (2015-2018). Polskie Towarzystwo Urologiczne jest stowarzyszeniem naukowym skupiającym ponad 1000 polskich urologów. Towarzystwo powstało w 1949 roku i od tego czasu jego prężny rozwój kształtuje postawy i wiedzę urologów w Polsce. PTU ściśle współpracuje z Europejską Radą Urologii (EBU) w organizacji szkoleń i przeprowadzania europejskiego egzaminu urologicznego, który jest obecnie obowiązkowy w Polsce. Polskie Towarzystwo Urologiczne wydaje dwa periodyki naukowe, kwartalnik Central European Journal of Urology (redaktor naczelny Prof. Tomasz Drewa) oraz dwumiesięcznik Przegląd Urologiczny (redaktor naczelny Prof. Zbigniew Wolski).

Skip to content