W Dworze Artusa 16 osób otrzymało 25 czerwca 2014 r. Nagrodę Prezydenta Torunia.

Prestiżowe wyróżnienie honoruje osoby, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą Toruniowi i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania miasta w Polsce i na świecie. Pod uwagę brane są osiągnięcia w roku minionym (w tym przypadku 2013) lub całokształt działalności. Tradycyjnie wręczenie odbywa się podczas czerwcowych obchodów Dni Torunia. Nagrody mają charakter indywidualny – laureaci otrzymują pamiątkową plakietę, dyplom i nagrodę finansową w wysokości 4 tys. zł netto. W przypadku zespołu kwota ta jest dzielona pomiędzy wchodzące w jego skład osoby. W tym roku spośród ponad 60 kandydatur, zgłoszonych przez osoby indywidualne oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia, prezydent Torunia Michał Zaleski nagrodził 16 osób.

Laureatką Nagrody Prezydenta Miasta Torunia 2014 w zakresie Ochrona zdrowia została (za zaangażowanie w kształcenie młodych lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii). dr Barbara Kwiatkowska – Lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog. Od blisko dwóch dekad kieruje Oddziałem Kardiologiczno-Internistycznym w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu. Oddział ten, prócz funkcji leczniczej, pełni też rolę silnego ośrodka dydaktycznego. Wykształciło się w nim wielu lekarzy internistów. Jest to niewątpliwie w dużej mierze osobista zasługa p. dr B. Kwiatkowskiej, która sama, przywiązując olbrzymią wagę do kształcenia podyplomowego, uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych oraz kardiologii i nadal regularnie uczestniczy w wielu zjazdach sympozjach i szkoleniach. Zdobytą w ten sposób wiedzą chętnie dzieli się z młodszymi lekarzami udzielającymi świadczeń w kierowanym przez nią Oddziale. Pod kierownictwem dr B. Kwiatkowskiej w ostatnim dwudziestoleciu ponad 20 lekarzy uzyskało specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, co w dobie niedoboru specjalistów w wielu dziedzinach medycyny zasługuje to ze wszech miar na uznanie. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu, umiejętnościom oraz ogromnej wiedzy i kreatywności Pani dr Barbara Kwiatkowska przyczyniała się do rozwoju Specjalistycznego Szpitala Miejskiego i zapisała się w pamięci wielu mieszkańców Torunia jako człowiek niosący pomoc w trudnych dla każdego chwilach utraty zdrowia.

Skip to content