Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów polityki jakości

Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Całkowita wartość inwestycji: 5 253 757 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 384 200 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Szczegółowy wykaz sprzętu, który ma zostać zakupiony w ramach dofinansowania z RPO WK-P dostępny jest na stronie internetowej: http://www.kujawsko-pomorskie.pl

https://litago.pl

Skip to content