Zgody na zabiegi

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej

 1. SSM-MED-514 -Świadoma zgoda – Adenomektomia
 2. SSM-MED-515 – Świadoma zgoda – Biopsja stercza
 3. SSM-MED-516 – Świadoma zgoda – Cystektomia radykalna laparoskopowa
 4. SSM-MED-517 – Świadoma zgoda – Cystektomia radykalna otwarta
 5. SSM-MED-518 – Świadoma zgoda – Cystolitotomia
 6. SSM-MED-519 – Świadoma zgoda – Cystolitotrypsja
 7. SSM-MED-520 – Świadoma zgoda – Hemicystektomia
 8. SSM-MED-521 – Świadoma zgoda – Hydrocelektomia
 9. SSM-MED-522 – Świadoma zgoda – Nefrektomia radykalna pozaotrzewnowa_laparoskopowa
 10. SSM-MED-523 – Świadoma zgoda – Nefrektomia radykalna przezotrzewnowa_laparoskopowa
 11. SSM-MED-524 – Świadoma zgoda – Nefrektomia radykalna przezotrzewnowa_otwarta
 12. SSM-MED-525 -Świadoma zgoda – Nefrektomia radykalna zaotrzewnowa otwarta
 13. SSM-MED-526 – Świadoma zgoda – NSS organooszczedna resekcja guza nerki_laparoskopowa
 14. SSM-MED-527 – Świadoma zgoda – NSS organooszczedna resekcja guza nerki_otwarta
 15. SSM-MED-528 – Świadoma zgoda – Obrzezanie
 16. SSM-MED-529 – Świadoma zgoda – PCN nefrostomia
 17. SSM-MED-530 – Świadoma zgoda – PCNL
 18. SSM-MED-531 – Świadoma zgoda – Pieloplastyka laparoskopowa
 19. SSM-MED-532 – Świadoma zgoda – Prostatektomia radykalna laparoskopowa
 20. SSM-MED-533 – Świadoma zgoda – Prostatektomia radykalna otwarta
 21. SSM-MED-534 – Świadoma zgoda – TUI-P przezcewkowe naciecie stercza
 22. SSM-MED-535 – Świadoma zgoda – TUR-B przezcewkowa resekcja guza pecherza_moczowego
 23. SSM-MED-536 – Świadoma zgoda – TUR-P przezcewkowa elektroresekcja_stercza
 24. SSM-MED-537 – Świadoma zgoda – URSL – ureteroskopia z litotrypsja
 25. SSM-MED-538 – Świadoma zgoda – Warikocelektomia laparoskopowa
 26. SSM-MED-539 – Świadoma zgoda – Założenie DJ
Skip to content