Zespół Poradni Przyszpitalnych

Rejestracja do poradni

Aktualne terminy

Poradnia Numer telefonu rejestracji
Chirurgii Ogólnej tel. (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Chirurgii Onkologicznej tel. (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Diabetologiczna tel. (56) 61-00-312
Endokrynologiczna tel. (56) 61-00-459
Gastroenterologiczna tel. (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Hematologiczna tel. (56) 61-00-321
Kardiologiczna tel. (56) 61-00-459
Neurochirurgiczna tel. (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Neurologiczna tel. (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Preluksacyjna tel. (56) 61-00-313
Urazowo-Ortopedyczna tel. (56) 61-00-313
Urologiczna tel. (56) 61-00-270
Profilaktyki i Promocji Zdrowia tel. (56) 61-00-267