Zespół Poradni Specjalistycznych

Pacjenci – ozdrowieńcy COVID-19 oddający osocze
przyjmowani są w Poradni Hematologicznej poza kolejką.

Rejestracja do poradni

Rejestracja osobista pacjentów do wszystkich  poradni  odbywa się w godzinach od 7.30 do 14.00

Rejestracja telefoniczna jest możliwa pod wskazanymi numerami telefonów:

Poradnia Numer telefonu rejestracji Rejestracja e-mailowa
Chirurgii Ogólnej (56) 61-00-259 rejchir@med.torun.pl
Chirurgii Onkologicznej (56) 61-00-259 rejchir@med.torun.pl
Diabetologiczna (56) 61-00-312 rejdiab@med.torun.pl
Endokrynologiczna (56) 61-00-459 rejendokr@med.torun.pl
Gastroenterologiczna (56) 61-00-329 rejgastro@med.torun.pl
Hematologiczna (56) 61-00-321 rejhemat@med.torun.pl

Pacjenci – ozdrowieńcy COVID-19 oddający osocze przyjmowani są w Poradni Hematologicznej poza kolejką.

Kardiologiczna (56) 61-00-329 rejkardio@med.torun.pl
Neurochirurgiczna (56) 61-00-203 rejneuroch@med.torun.pl
Neurologiczna (56) 61-00-459 rejneurolog@med.torun.pl
Preluksacyjna (56) 61-00-313 rejorto@med.torun.pl
Urazowo-Ortopedyczna (56) 61-00-313 rejorto@med.torun.pl
Urologiczna (56) 61-00-270 rejurol@med.torun.pl
Poradnia Immunologiczna (56) 61-00-321 rejhemat@med.torun.pl