Zespół Poradni Przyszpitalnych

Rejestracja do poradni

Rejestracja osobista pacjentów do wszystkich  poradni  odbywa się w godzinach od 7.30 do 14.00

Rejestracja telefoniczna  w godzinach od 12.00 do 14.00 do następujących poradni:

– Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Onkologicznej – tel. 56 6100259,
– Porania Neurochirurgiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Premedykacyjna -tel. 56 6100203
– Poradnia Urologiczna – tel. 56 6100270,
– Poradnia Urazowo-Ortopedyczna, Poradnia Preluksacyjna -tel. 56 6100313,
– Poradnia Hematologiczna – tel. 56 6100321
– Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Endokrynologiczna-tel. 56 6100459

Aktualne terminy

Poradnia Numer telefonu rejestracji
Chirurgii Ogólnej (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Chirurgii Onkologicznej (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Diabetologiczna (56) 61-00-312
Endokrynologiczna (56) 61-00-459
Gastroenterologiczna (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Hematologiczna (56) 61-00-321
Kardiologiczna (56) 61-00-459
Neurochirurgiczna (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Neurologiczna (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Preluksacyjna (56) 61-00-313
Urazowo-Ortopedyczna (56) 61-00-313
Urologiczna (56) 61-00-270
Profilaktyki i Promocji Zdrowia (56) 61-00-267