Zespół Poradni Specjalistycznych

Rejestracja do poradni

Rejestracja osobista pacjentów do wszystkich  poradni  odbywa się w godzinach od 7.30 do 14.00

Rejestracja e-mail: poradnie@med.torun.pl

Rejestracja telefoniczna jest możliwa pod wskazanymi numerami telefonów:

Poradnia Numer telefonu rejestracji
Chirurgii Ogólnej (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Chirurgii Onkologicznej (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Diabetologiczna (56) 61-00-312
Endokrynologiczna (56) 61-00-459
Gastroenterologiczna (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Hematologiczna (56) 61-00-321
Kardiologiczna (56) 61-00-203
Neurochirurgiczna (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Neurologiczna (56) 61-00-459
Preluksacyjna (56) 61-00-313
Urazowo-Ortopedyczna (56) 61-00-313
Urologiczna (56) 61-00-270
Poradnia Immunologiczna (56) 61-00-321