Zespół Poradni Przyszpitalnych

Rejestracja do poradni

Aktualne terminy

Poradnia Numer telefonu rejestracji
Chirurgii Ogólnej (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Chirurgii Onkologicznej (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Diabetologiczna (56) 61-00-312
Endokrynologiczna (56) 61-00-459
Gastroenterologiczna (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Hematologiczna (56) 61-00-321
Kardiologiczna (56) 61-00-459
Neurochirurgiczna (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Neurologiczna (56) 61-00-203
(56) 61-00-259
Preluksacyjna (56) 61-00-313
Urazowo-Ortopedyczna (56) 61-00-313
Urologiczna (56) 61-00-270
Profilaktyki i Promocji Zdrowia (56) 61-00-267