Zasady odwiedzin pacjentów

Osoby z objawami infekcji wirusowej proszone są o wstrzymanie się od odwiedzin ze względu na stwarzanie zagrożenia dla pacjentów;

Osoby odwiedzające pacjentów w oddziale hematologii są zobowiązane ze względów epidemiologicznych, do pozostawienia odzieży wierzchniej (płaszcza, kurtki itp.) w szatni na parterze budynku D (portiernia);

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego np. grypa – Dyrektor Szpitala może wstrzymać odwiedziny pacjentów, co każdorazowo przedstawione jest w formie pisemnej oraz na stronie internetowej Szpitala wraz z uzasadnieniem oraz terminem trwania ograniczeń;

 

Zasady odwiedzin pacjentów na poszczególnych oddziałach szpitalnych:

Oddział Chorób wewnętrznych

 1. Odwiedziny chorego mogą odbywać się codziennie w godzinach: 1200 – 1900.
 2. Po uzyskaniu zgody lekarza kierującego oddziałem – kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego dopuszcza się odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami.
 3. W Sali Intensywnej Opieki Medycznej odwiedziny chorego mogą odbywać się w godz. Od 1600 do 1800.
 4. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela kierownik oddziału lub lekarz prowadzący w godzinach1200 – 1400. W przypadku pacjentów ciężko chorych lub nowo przyjętych informacji udziela lekarz kierujący oddziałem, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny o każdej porze.

 

Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej

 1. Odwiedziny chorego mogą odbywać się codziennie w godzinach: 1200 – 1900.
 2. Po uzyskaniu zgody lekarza kierującego oddziałem – kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego dopuszcza się odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami.
 3. W salach Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego odwiedziny chorego mogą odbywać się w godz. Od 1600 do 1800 wyłącznie za indywidualną każdorazową zgodą lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.
 4. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela kierownik oddziału lub lekarz prowadzący w godzinach1200 – 1330. Lekarz dyżurny udziela powyższych informacji w godzinach od 1400 do 16 W przypadku pacjentów ciężko chorych lub nowo przyjętych informacji udziela lekarz kierujący oddziałem, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny o każdej porze.

 

Oddział Hematologii

 1. Odwiedziny chorego mogą odbywać się codziennie w godzinach: 1200 – 1900.
 2. Po uzyskaniu zgody lekarza kierującego oddziałem – kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego dopuszcza się odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami.
 3. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela kierownik oddziału lub lekarz prowadzący w godzinach od 900 – 1400. W przypadku pacjentów ciężko chorych lub nowo przyjętych informacji udziela lekarz kierujący oddziałem, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny o każdej porze.

 

Oddział Neurologii

 1. Odwiedziny chorego mogą odbywać się codziennie w godzinach: 1200 – 1900.
 2. Po uzyskaniu zgody lekarza kierującego oddziałem – kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego dopuszcza się odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami.
 3. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela kierownik oddziału lub lekarz prowadzący w godzinach od 1030 – 1400. W przypadku pacjentów ciężko chorych lub nowo przyjętych informacji udziela lekarz kierujący oddziałem, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny o każdej porze.

 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 1. Odwiedziny chorego mogą odbywać się codziennie w godzinach: 1200 – 1800.
 2. Po uzyskaniu zgody lekarza kierującego oddziałem – kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego dopuszcza się odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami.
 3. Z prawa odwiedzi wyłączeni są chorzy przebywający na salach pooperacyjnych
 4. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela kierownik oddziału lub lekarz prowadzący w godzinach od 0900 – 1400, lekarz dyżurny w godz. od 1400 do 1800. W przypadku pacjentów ciężko chorych lub nowo przyjętych informacji o stanie zdrowia udziela lekarz kierujący oddziałem, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny o każdej porze.

 

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

 1. Odwiedziny chorego mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach: 1400 – 1800, natomiast w dni wolne od pracy w godz. od 1200 do 1800.
 2. Po uzyskaniu zgody lekarza kierującego oddziałem – kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego dopuszcza się odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami.
 3. Z prawa odwiedzin wyłączeni są chorzy przebywający na salach pooperacyjnych.
 4. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela kierownik oddziału lub lekarz prowadzący w godzinach od 1200 – 1400. W przypadku pacjentów ciężko chorych lub nowo przyjętych informacji o stanie zdrowia udziela lekarz kierujący oddziałem, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny o każdej porze.

 

Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej

 1. Odwiedziny chorego mogą odbywać się codziennie w godzinach od 1200 – 1900.
 2. Po uzyskaniu zgody lekarza kierującego oddziałem – kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego dopuszcza się odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami.
 3. Z prawa odwiedzin wyłączeni są chorzy przebywający na salach pooperacyjnych.
 4. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela kierownik oddziału lub lekarz prowadzący od poniedziałku do piątku w godz. od 1200 – 1400, lekarz dyżurny we wszystkie dni tygodnia od 1400 do 1900. W przypadku pacjentów ciężko chorych lub nowo przyjętych informacji o stanie zdrowia udziela lekarz kierujący oddziałem, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny o każdej porze.

 

Oddział Neurochirurgii

 1. Odwiedziny chorego mogą odbywać się codziennie w godzinach od 1200 – 1800.
 2. Po uzyskaniu zgody lekarza kierującego oddziałem – kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego dopuszcza się odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami.
 3. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela kierownik oddziału lub lekarz prowadzący od poniedziałku do piątku w godz. od 1200 – 1400, lekarz dyżurny od 1400 do 1800. W przypadku pacjentów ciężko chorych lub nowo przyjętych informacji o stanie zdrowia udziela lekarz kierujący oddziałem, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny o każdej porze.

 

Oddział Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii

 1. Odwiedziny chorego mogą odbywać się codziennie w godzinach: 1600 – 1800.
 2. Po uzyskaniu zgody lekarza kierującego oddziałem – kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego dopuszcza się odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami.
 3. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela lekarz kierujący oddziałem – kierownik oddziału lub lekarz prowadzący w godz. 1000 – 1400. W przypadku pacjentów ciężko chorych lub nowo przyjętych informacji udziela lekarz kierujący oddziałem, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny o każdej porze.

 

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej

 1. Odwiedziny chorego mogą odbywać się codziennie w godzinach od 1200 – 1900.
 2. Po uzyskaniu zgody lekarza kierującego oddziałem – kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego dopuszcza się odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami.
 3. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela kierownik oddziału lub lekarz prowadzący w godz. od 1000 – 1400, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenta informacji udziela lekarz kierujący oddziałem, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny o każdej porze. W przypadku pacjentów nowo przyjętych informacji udziela lekarz przyjmujący.
WEJŚCIE A WEJŚCIE D
Pracownia Hemodynamiczna i Elektrofizjologii – parter Oddział Rehabilitacyjny – I piętro
Pracownia USG – parter Oddział Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii – I piętro
Bufet – parter Oddział Hematologii – II piętro
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – I piętro Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej – II piętro
Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyń – II piętro Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej – III piętro
Oddział Neurologii – III piętro Zakład Diagnostyki Kardiologicznej – III piętro
Oddział Urazowo-Ortopedyczny – IV piętro
WEJŚCIE B WEJŚCIE E
Izba Przyjęć – parter Oddział Chorób Wewnętrznych
Pracownia EKG – parter WEJŚCIE F
Zakład Rentgenodiagnostyki i Diagnostyki Obrazowej – parter Pracownia Endoskopii
Pracownia Tomografii Komputerowej – parter Poradnia Kardiologiczna
Pracownia Rezonansu Magnetycznego – parter Poradnia Endokrynologiczna
Oddział Neurochirurgii – II piętro WEJŚCIE G
Oddział Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej – III piętro Prosektorium – parter
Zakład Diagnostyki Kardiologicznej – III piętro Zakład Patomorfologii – I piętro
Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej – IV piętro WEJŚCIE J
WEJŚCIE C Bank Krwiotwórczych Komórek Macierzystych
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – I piętro Poradnia Hematologiczna
Zakład Mikrobiologii – I piętro WEJŚCIE P
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi – I piętro Zespół Poradni Przyszpitalnych
WEJŚCIE D Rejestracja na planowe przyjęcia
Portiernia z Informacją – parter Administracja
Apteka – parter
Centralna Sterylizatornia – parter
Blok Operacyjny – I piętro
Skip to content