Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne

Kierownik tel.(56) 61-00-355
mgr Hanna Szwajkert-Sobiecka
Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne tel.(56) 61-00-356

Zakład Mikrobiologii mieści się w budynku głównym Szpitala, w łączniku na I piętrze (wejście C). Pracuje w dni robocze w godzinach 7:00-18:00, w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach 8:00 – 10:00. Prowadzi diagnostykę mikrobiologiczną dla pacjentów szpitala oraz leczonych ambulatoryjnie (również odpłatnie bez skierowania).

Wykonuje następujące rodzaje badań:

  • posiewy materiału biologicznego: moczu, wymazów (np. z gardła, nosa, ran, ropni), krwi i innych materiałów biologicznych
  • identyfikację drobnoustrojów
  • oznaczanie wrażliwości na antybiotyki i leki przeciwdrobnoustrojowe
  • oznaczanie antygenów i przeciwciał drobnoustrojów chorobotwórczych
  • monitorowanie środowiska szpitalnego do celów epidemiologicznych

Zakład Mikrobiologii włączony jest w Krajowy System Kontroli Jakości Badań Mikrobiologicznych POLMICRO, zewnętrzną ocenę wiarygodności badań Labquality oraz Międzynarodowy Program Oceny Jakości NEQAS.

Uczestniczy w programie EARS-Net Europejskiej Sieci Monitorowania Oporności na Antybiotyki.

Posiada wysokowykwalifikowaną kadrę oraz nowoczesną aparaturę diagnostyczną.