Praktyki studenckie

Uprzejmie informujemy, że od 20-07.2020 wznawiamy możliwość odbywania praktyk studenckich dla studentów kierunków medycznych z uczelni, które mają podpisane umowy z SSM im M. Kopernika w Toruniu.

Studenci ubiegający się o odbycie wakacyjnych praktyk studenckich w SSM im M. Kopernika w Toruniu proszeni są o dopełnienie następujących formalności:

  • przesłanie na adres: lstalmirska @med.torun.pl prośby o odbycie praktyki studenckiej z podaniem oddziału szpitalnego. ilości dni praktyk oraz proponowanym terminem odbycia praktyki. W temacie e-maila proszę napisać „praktyki studneckie”. Wzałączniku do e-maila prosimy dołączyć podanie i oświadczenie (wzór poniżej),
  • w e-mailu zwrotnym zostanie przesłana informacja o możliwości odbycia praktyki,
  • przed rozpoczęciem praktyki studenckiej studenci, którzy uzyskają zgodę na odbycie praktyk studenckich, będą zobowiązani do odbycia obowiązkowych szkoleń oraz poddaniu się wymazowi w kierunku COVID-19
  • najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej zgłoszenie się do gabinetu 107 Ip. budynku BAM w celu oddania zaświadczeń o odbytych szkoleniach oraz skierowania z uczelni na odbycie praktyki studenckiej.

Odpowiedzi będą udzielane e-mailowo lub telefonicznie w terminie do dwóch tygodni od dnia wpłynięcia e-maila z prośbą o odbycie praktyk. W przypadku braku miejsc na praktyki studenckie, szpital zastrzega sobie możliwość odmowy odbycia praktyk w SSM im M. Kopernika w Toruniu.

Podanie
Oświadczenie o przestrzeganiu zarządzeń