Praktyki studenckie

Uprzejmie informujemy, że 01.04 każdego roku będzie możliwość składania podań w celu odbywania praktyk studenckich dla studentów kierunków medycznych z uczelni, które mają podpisane umowy z SSM im. M. Kopernika w Toruniu.

Studenci ubiegający się o odbycie wakacyjnych praktyk studenckich w SSM im M. Kopernika w Toruniu proszeni są o dopełnienie następujących formalności:

  • przesłanie na adres: aleksandra.ogrodnik@med.torun.pl prośby o odbycie praktyki studenckiej z podaniem oddziału szpitalnego, ilości dni praktyk oraz proponowanym terminem odbycia praktyki. W temacie e-maila proszę napisać „praktyki studenckie”. W załączniku do e-maila prosimy dołączyć podanie i oświadczenie (wzór poniżej),
  • w e-mailu zwrotnym zostanie przesłana informacja o możliwości odbycia praktyki,
  • przed rozpoczęciem praktyki studenckiej studenci, którzy uzyskają zgodę na odbycie praktyk studenckich, będą zobowiązani do odbycia obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP i epidemiologii oraz posiadania aktualnego Certyfikatu COVID-19
  • najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej zgłoszenie się do do pokoju nr 10, parter budynku BAM w celu składania zaświadczeń o odbytych szkoleniach oraz skierowania z uczelni na odbycie praktyki studenckiej.

Odpowiedzi będą udzielane e-mailowo lub telefonicznie w terminie do dwóch tygodni od dnia wpłynięcia e-maila z prośbą o odbycie praktyk. W przypadku braku miejsc na praktyki studenckie, szpital zastrzega sobie możliwość odmowy odbycia praktyk w SSM im M. Kopernika w Toruniu.

Podanie
Oświadczenie o przestrzeganiu zarządzeń

Skip to content