Praktyki studenckie

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego w kraju wstrzymujemy do odwołania składanie podań o odbycie praktyk studenckich i staży zawodowych.

Studenci ubiegający się o odbycie wakacyjnych praktyk studenckich w SSM im M. Kopernika w Toruniu proszeni są o dopełnienie następujących formalności:

  • złożenie podania o praktyki studenckie wraz z podpisanym oświadczeniem w termnie od 1-04 do 15-09 w danym roku w gabinecie 107 I piętro w godz.11:00 – 12:00 lub w sekretariacie dyrekcji szpitala gabinet 113 I p budynku BAM ul. Batorego 17/10, 87-100 Toruń; podania można również wysłać pocztą na adres szpitala -z dopiskiem praktyki studenckie,
  • przed rozpoczęciem praktyki studenckiej odbycie szkolenia z obowiązujących zasad i przepisów BHP, po uprzednim ustaleniu terminu z Gł. specjalistą ds BHP (tel. 056 6100363),
  • najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej zgłoszenie się do gabinetu 107 Ip. Budynku BAM w celu oddania zaświadczenia z BHP oraz skierowania z uczelni na odbycie praktyki studenckiej.

Odpowiedzi na złożone podania będą udzielane e-mailowo lub telefonicznie w terminie do dwóch tygodni od dnia złożenia podania. W przypadku braku miejsc na praktyki studenckie, szpital zastrzega sobie możliwość odmowy odbycia praktyk w SSM im M. Kopernika w Toruniu.

Podanie
Oświadczenie o przestrzeganiu zarządzeń