Przegląd akredytacyjny

W dniach 13-15 stycznia 2016 r. przeprowadzony został w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu przegląd akredytacyjny, który zakończył się pozytywnym wynikiem. Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest...

Rewizyta w słoweńskim Novo mesto

W dniach od 4.11.2015 do 5.11.2015 delegacja naszego szpitala w składzie: Krystyna Zaleska – Dyrektor Łucja Stalmirska – Naczelna Pielęgniarka Anita Cyrok – Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością oraz Grażyna Śmiarowska – Dyrektor...

Wybrany wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Prof. dr hab. med. Tomasz Drewa, FEBU został 19 września 2015 wybrany wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU) 25 kadencji (2015-2018). Polskie Towarzystwo Urologiczne jest stowarzyszeniem naukowym skupiającym ponad 1000 polskich urologów. Towarzystwo...

Goście z Novego Mesta

Delegacja ze szpitala w słoweńskim Novym Meście gości w Toruniu. Oficjalna wizyta z miasta partnerskiego Torunia 1 i 2 czerwca 2015 r. odwiedzą toruńskie placówki medyczne. Więcej informacji można odnaleźć...

Dyżury Specjalistycznego Szpitala Miejskiego

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu od 1 lipca 2014 r. dyżuruje we wszystkie dni tygodnia. 1 W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia...

Płatności za badania diagnostyczne

Płatności za badania diagnostyczne można dokonywać: gotówką w KASIE Szpitala (Budynek Administracyjno-Medyczny, I piętro) wejście od ulicy Batorego. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-13.30, w pozostałe dni i godziny płatności dokonać można na...