Goście z Novego Mesta

Delegacja ze szpitala w słoweńskim Novym Meście gości w Toruniu. Oficjalna wizyta z miasta partnerskiego Torunia 1 i 2 czerwca 2015 r. odwiedzą toruńskie placówki medyczne. Więcej informacji można odnaleźć...

Dyżury Specjalistycznego Szpitala Miejskiego

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu od 1 lipca 2014 r. dyżuruje we wszystkie dni tygodnia. 1 W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia...

Płatności za badania diagnostyczne

Płatności za badania diagnostyczne można dokonywać: gotówką w KASIE Szpitala (Budynek Administracyjno-Medyczny, I piętro) wejście od ulicy Batorego. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-13.30, w pozostałe dni i godziny płatności dokonać można na...

Przyjęcie pacjenta w I.P. w trybie nagłym:

W rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać: skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego– w przypadku gdy świadczenie ma być udzielone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia pacjent zgłasza się bez skierowania wyłącznie w razie wypadku, urazu oraz w...

Przyjęcie pacjenta w I.P. w trybie planowym

Pacjent zgłaszający się w ramach umowy z NFZ, w przypadku gdy zostaje wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia, ma prawo wglądu do ewidencji osób oczekujących, zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług medycznych z NFZ. Po zarejestrowaniu...

Konkurs 64/III/3.2./2011

Informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr 70/1528/11 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję w sprawie dofinansowania wniosków złożonych na konkurs 64/III/3.2./2011 w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy...