Organizacja

Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor mgr Krystyna Zaleska na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Torunia i w tym zakresie samodzielnie podejmuje czynności dotyczące Szpitala oraz ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.

Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy Zastępcy ds. Lecznictwa /lek. Andrzej Przybysz/, który jest przełożonym personelu medycznego.

 

Przy Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Gminy Miasta Toruń oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.