Ogłoszenia

Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu pilnie poszukuje lekarzy neurologów lub w trakcie specjalizacji w zakresie neurologii

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu pilnie poszukuje
lekarzy neurologów lub w trakcie specjalizacji w zakresie neurologii

Forma współpracy: umowa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa – Sekretariat Dyrektora 56 61 00 268

Najnowocześniejsze urządzenie do śródoperacyjnej wizualizacji przytarczyc stosowane w operacjach tarczycy i przytarczyc

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu zakupił najnowocześniejsze urządzenie do śródoperacyjnej wizualizacji przytarczyc stosowane w operacjach tarczycy i przytarczyc. Urządzenie będzie wykorzystywane przez specjalistów z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Warto podkreślić, że tutejszy szpital posiada ten sprzęt jako jedyny w Polsce i jest on szczególnie przydatny przy radykalnych operacjach tarczycy z powodu schorzeń nowotworowych.

Przytarczyce, czyli gruczoły przytarczyczne, to niewielkich rozmiarów gruczoły endokrynne, rozmieszczone zwykle symetrycznie w okolicach tarczycy. Bardzo ważnym zadaniem tych gruczołów jest regulacja gospodarki wapniowo-fosforowej w organizmie.

Operacje tarczyc prowadzone są w szpitalu miejskim zgodnie ze światowymi standardami z neuromonitoringiem śródoperacyjnym. Pomaga on uniknąć powikłań związanych z uszkodzeniem ważnych struktur nerwowych. W celu zapewnienia najlepszej jakości życia chorych po zabiegach tarczycy na bieżąco wprowadzane są nowoczesne rozwiązania. Biorąc pod uwagę fakt, iż  wykonuje się ok. 200 tego typu operacji rocznie niezwykle istotne staje się poszukiwanie pionierskich możliwości.

Urządzenie zakupione przez tutejszy szpital działa w oparciu o zjawisko autofluorescencji, co oznacza, że przytarczyca emituje światło widziane przez zaawansowany układ optyczny kamery. Można je użyć w dowolnym momencie w trakcie trwania operacji tarczycy i przytarczyc metodą nieinwazyjną, gdy zachodzi potrzeba zlokalizowania przytarczyc. Ponadto zweryfikować można także pobrany śródoperacyjnie preparat pod względem obecności przytarczyc.

Dzięki tak przeprowadzonej procedurze u operowanych pacjentów zmniejsza się częstość występowania powikłań związanych z przypadkowym usunięciem przytarczyc oraz częstość wystąpienia pooperacyjnej hipokalcemii, czyli zmniejszonego poziomu wapnia. W konsekwencji prowadzi to do radykalnego podniesienia poziomu bezpieczeństwa operowanych pacjentów.

 

 

WARSZTATY CHIRURGII TARCZYCY

Zapraszamy do udziału w Praktycznych Warsztatach Chirurgii Tarczycy (PWCT).

W dniu 16 września (czwartek) br. odbędą się praktyczne warsztaty prowadzone podczas operacji tarczycy.

Poruszane aspekty to m.in. identyfikacja przytarczyc z użyciem zaawansowanej techniki wizualizacji w świetle podczerwonym oraz rutynowe użycie neuromonitoringu śródoperacyjnego do wyszukania i zabezpieczenia funkcji nerwów krtaniowych.

Organizatorzy:

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Inomed Polska sp. z o.o. w Rokitnicy

Program:

07:45 – 08:00

przywitanie uczestników – dr Piotr Hubert, dr Michał Hubert

08:15 – 10:00

pierwsza operacja (tyreoidektomia)

10:00 – 10:30

prezentacja systemu Fluobeam LX – dr Rafał Borkowski

10:45 – 12:30

druga operacja (tyreoidektomia)

12:30 – 13:30

poczęstunek dla uczestników warsztatów

13:30 – 13:45

rozdanie certyfikatów uczestnictwa, zakończenie

 

Zgłoszenia:
Sekretariat Oddziału Chirurgii, tel. 56-61-00-230 oraz email sekchir@med.torun.pl

 

 

Specjalistyczny Szpital Miejski poszukuje pielęgniarek na następujące oddziały/działy

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
poszukuje pielęgniarek  na następujące oddziały/działy:

  • Blok Operacyjny,
  • O ITM i Anestezjologii,
  • Chorób Wewnętrznych,
  • Urazowo-Ortopdeczny,
  • Urologii Ogólnej i Onkologicznej,
  • Neurologii i Leczenia Udarów

Forma współpracy: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Zapewniamy dobre warunki pracy oraz stabilność ztrudnienia.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
56 61 00 263 -Z-ca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa Łucja Stalmirska
e-mail: lstalmirska@med.torun.pl

 

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M Kopernika w Toruniu

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

Szczegóły w/w oferty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej dostępne są w BIP Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

Link do ogłoszenia: http://bip.med.torun.pl/index.php?id=682

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M Kopernika w Toruniu

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

Szczegóły w/w oferty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej dostępne są w BIP Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

Link do ogłoszenia: http://bip.med.torun.pl/index.php?id=667

Trzy wolne miejsca szkoleniowe w dziedzine chirurgii ogólnej i onkologicznej

Dyrekcja Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu informuje, iż od II połowy stycznia 2021 roku wolne będą 3 miejsca szkoleniowe w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej. Wszystkie osoby zainteresowane odbyciem szkolenia rezydenckiego w tutejszym szpitalu zapraszamy do kontaktu.
Ponadto Specjalistyczny Szpital Miejski im.M. Kopernika w Toruniu poszukuje lekarza specjalisty lub lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej
Forma współpracy: umowa zlecenia lub umowa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa -Sekretariat Dyrektora:  56 61 00 268
Koordynator Oddz. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej- Marek Załucki:  56 61 00 228

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu poszukuje :

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu poszukuje :
– opiekunów medycznych,
– sanitariuszy
Forma współpracy: umowa zlecenie lub umowa o pracę
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
56 61 00 263 -Z-ca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa Łucja Stalmirska
email: lstalmirska@med.torun.pl

Film z Inauguracji w Ministerstwie Zdrowia Międzynarodowej Kampanii „Nursing Now” Polska

Krótka informacja o Inauguracji „Nursing Now” Polska:

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię „Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Film został zrealizowany przez Ministerstwo Zdrowia:

https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE
https://pl-pl.facebook.com/135889759813803/videos/212723106612912/

Pilnie poszukuje lekarza specjalisty lub w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

Pilnie poszukuje lekarza specjalisty lub w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej

Forma współpracy: umowa zlecenia lub umowa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa -Sekretariat Dyrektora:  56 61 00 268

Koordynator Oddz. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej- Marek Załucki:  56 61 00 228

Skip to content