informacje ogólne historia kadra warunki lokalowe
vademecum pacjenta fundacja indeks
Oddział Hematologii jest jednym z dwóch w województwie Kujawsko-Pomorskim specjalistycznych ośrodków zapewniających pełna diagnostykę i leczenie chorób układu krwiotwórczego takich jak ostre i przewlekłe białaczki, zespoły mieloproliferacyjne i mielodysplastyczne, szpiczak mnogi, ziarnica złośliwa, chłoniaki nieziarnicze, aplazja szpiku, skazy krwotoczne i niedokrwistości hemolityczne.

Pełna diagnostyka i leczenie chorób układu krwiotwórczego:

  • ostre białaczki
  • przewlekłe białaczki
  • zespoły mieloproliferacyjne
  • zespoły mielodysplastyczne
  • szpiczak mnogi
  • ziarnica złośliwa
  • chłoniak nieziarnicze
  • aplazja szpiku
  • skazy krwotoczne
  • niedokrwistości hemolityczne

Przypadki wymagające leczenia przeszczepem szpiku przekazujemy do Kliniki Hematologii w Gdańsku z którą współpracujemy.

Ciągłość opieki medycznej zapewnia Przyszpitalna Poradnia Hematologiczna.

Adres:
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń

Koordynator Oddziału tel. (56) 61-00-414
dr Grzegorz Charliński
Pielęgniarka Oddziałowa tel. (56) 61-00-416
Gabinet Lekarzy tel. (56) 61-00-413
fax. (56) 61-00-249
Dyżurka Pielęgniarek tel. (56) 61-00-417
Sekretarki medyczne tel. (56) 61-00-411
e-mail hematologia@med.torun.pl
Godziny odwiedzin 12:00 - 19:00
informacje ogólne - historia - kadra - warunki lokalowe - vademecum pacjenta - fundacja - indeks
© 2001-2012 Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu