Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Neurologicznej

Kierownik Oddziału
Lekarz Marta Skwiercz-Lewandowska
tel. (56) 61-00-286
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Kulińska
tel. (56) 61-00-284
Gabinet Lekarski
i mgr rehabilitacji
tel. (56) 61-00-262, 332
Sekretariat tel. (56) 61-00-262
Dyżurka Pielęgniarek tel. (56) 61-00-274, 331
Gabinet Fizjoterapeutów tel. (56) 61-00-381
Hydroterapia
Fizykoterapia
Kinezyterapia
tel. (56) 61-00-380
e-mail rehabilitacja
Godziny odwiedzin 12:00 – 19:00

Oddział mieści się na I piętrze budynku głównego Szpitala, liczy 28 łóżek rozmieszczonych w kilkuosobowych salach.

W oddziale leczeni są pacjenci dorośli ze schorzeniami układu kostno- stawowego oraz układu nerwowego, w tym chorzy po udarach mózgu, urazach czaszkowo – mózgowych i urazach rdzenia kręgowego.
Oddział realizuje świadczenia z zakresu wczesnej rehabilitacji neurologicznej.
Podstawą przyjęcia do Oddziału jest skierowanie od lekarza specjalisty.
Termin przyjęcia ustala Koordynator Oddziału na podstawie skierowania, dokumentacji medycznej lub po osobistym zbadaniu osoby ubiegającej się o przyjęcie.
W Oddziale prowadzona jest kinezyterapia dostosowana indywidualnie do każdego pacjenta. Fizjoterapeuci posiadają certyfikaty i kursy pozwalające na wykorzystanie w pracy z pacjentem metod terapeutycznych: PNF, Bobath, techniki mięśniowo-powięziowe, terapię manualną, kinesiotaping oraz różne typy masażu.
Oddział posiada gabinet fizykoterapii z szeroką bazą zabiegową: elektroterapia, magnoterapia, światłolecznictwo, ultradźwięki, Terapuls, krioterapia i ciepłolecznictwo. W ramach hydroterapii dysponujemy możliwością wykonania masażu wirowego kończyn dolnych i górnych.
Pacjenci indywidualnie kwalifikowani są do terapii psychologicznej, neurologopedycznej i zajęciowej.
Ambicją całego zespołu jest utrzymanie wysokiej jakości opieki nad pacjentem oraz stałe rozwijanie swoich umiejętności.

Lekarze

Lekarz Marta Skwiercz-Lewandowska
Specjalizacja: Specjalista chorób wewnętrznych i rehabilitacji medycznej
Stanowisko: Kierownik Oddziału
Lekarz Barbara Brzuskiewicz
Specjalizacja: Specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej
Stanowisko: Starszy asystent
dr n. med. Tomasz Chroscicki
Specjalizacja: Specjalista rehabilitacji medycznej, certyfikat z medycyny sportowej
Stanowisko: Starszy asystent

Zespół Fizjoterapeutyczny

 

mgr Marzenna Bogus-Serocka
Specjalizacja  specjalista fizjoterapii
kursy doskonalące: PNF rozwijający, terapia manualna, terapia met. McKenziego, Kinesioteraping
Stanowisko: Kierownik zespołu fizjoterapeutów
mgr Grażyna Chrzanowska
Stanowisko : terapeuta zajęciowy, oligofrenopedagog
mgr Agnieszka Jankowska
Kursy doskonalące: intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu, PNF podstawowy, manualna terapia punktów spustowych, taping rehabilitacyjny
Stanowisko: fizjoterapeuta
mgr Karol Jaroszewski
Kursy doskonalące: PNF rozwijający, spastyczność, diagnostyka różnicowa i terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu, medycyna manualna wg dr R. Składowskiego Strukturalna praca z ciałem w oparciu o taśmy anatomiczne, rozluźnienie mięśniowo – powięziowe, HULA manipulacja krótkodźwigłowa, strukturalno – funkcjonalna terapia trzewi, masaż tkanek głębokich, kinesiotaping
Stanowisko: fizjoterapeuta
tech. Iwona Kleps
kursy doskonalące: terapia Master
Stanowisko: starszy fizjoterapeuta
tech. Grażyna Koczorska
kursy doskonalące: terapia Master
Stanowisko: starszy fizjoterapeuta
tech. Radosław Kostkowski
Kursy doskonalące: terapia wg koncepcji Bobath, terapia mięśniowo – powięziowa punktów spustowych, kinesiotaping, terapia Master
Stanowisko: st. fizjoterapeuta

Psycholodzy

 

mgr Magdalena Dąbrowska
Stanowisko : psycholog

Logopeda

 

mgr Aneta Pawska
Specjalizacja: specjalista z neurologopedii
Stanowisko : neurologopeda
Skip to content