Oddział Neurologii i Leczenia Udarów

Kierownik Oddziału Dr n. med. Marcin Rogoziewicz
tel. (56) 61-00-434
Sekretariat tel. (56) 61-00-436
e-mail: sekneurolog@med.torun.pl
Pielęgniarka Koordynująca Mgr Maria Szysz
spec. piel. zachowawczego
tel. (56) 61-00-486
Gabinet Lekarski tel. (56) 61-00-435
tel. (56) 61-00-476
Dyżurka Pielęgniarska-odcinek neurologiczny
Dyżurka Pielęgniarska-odcinek udarowy
tel. (56) 61-00-437
tel. (56) 61-00-238
Neuropsycholog/Neurologopeda tel. (56) 61-00-479
Pracownia Neurofizjologii (EEG, EMG, WPW)
Pracownia Holterowska
tel. (56) 61-00-466

 

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu nerwowego.
Zapewniamy pomoc neurologopedyczną, psychologiczną oraz rehabilitację.
Wdrażamy leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu wg aktualnych wytycznych Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Średnia ilość tromboliz dożylnych (farmakologiczne rozpuszczanie świeżego zakrzepu w tętnicy mózgowej) wynosi około 45% udarów niedokrwiennych.
Średni czas podania leku trombolitycznego od przekroczenia progu szpitala (Door to Needle) wynosi  około 26 minut -podanie leku  już w Pracowni Tomografii Komputerowej).
Za leczenie udarów mózgu otrzymaliśmy od Inicjatywy Angels  oraz Europejskiej Organizacji Udarowej najwyższy nagrody-Status Diamentowy.

Prowadzimy leczenie w następujących programach zdrowotnych (lekowych):
-Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą
-Leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksynybotulinowej typu A
-Leczenie immunoglobulinami w chorobach neurologicznych

Kwalifikacji do programów lekowych dokonujemy w oddziale po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w Sekretariacie Oddziału (tel. 56 61-00-436)

Po zakończonej hospitalizacji chorzy mogą kontynuować leczenie w tutejszej Poradni Neurologicznej.
Współpracujemy z Klinikami Neurologicznymi w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu oraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Jesteśmy członkami Światowej Organizacji Udaru Mózgu, Europejskiej Organizacji Udarowej, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z neurologii oraz staży kierunkowych dla innych specjalizacji.

Struktura oddziału

Oddział Neurologii i Leczenia Udarów liczy 28 łóżek w tym 6 łóżek Intensywnego Nadzoru Neurologicznego.
Posiadamy aparaty USG, TCD (badania wykonywane przy łóżku pacjenta przez neurologów) oraz rejestratory holterowskie EKG i RR.
W ramach struktury oddziału funkcjonuje Pracownia Neurofizjologii gdzie wykonywane są badania:
-Elektroencefalografia (EEG,Video-EEG, Holter EEG)
-Przewodnictwo nerwowe
-Elektromiografia (EMG),
-Próba męczliwości i Próba tężyczkowa,
-Potencjały wywołane.

Pacjenci hospitalizowani korzystają z rehabilitacji od pierwszych godzin (posiadamy własną salę rehabilitacyjną).

Nasz oddział nie tylko dysponuje pełnym zakresem usług diagnostyczno-leczniczych, ale życzliwym dla pacjenta zespołem lekarsko-pielęgniarskim z wieloletnim doświadczeniem, stale podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe na licznych kursach i stażach.

Lekarze

Dr n. med. Marcin Rogoziewicz
specjalista neurolog
Lek. Bruzik Bogdan
specjalista neurolog
Lek. Andrzej Chmielecki
specjalista neurolog
Lek. Anna Rogoziewicz
specjalista neurolog
Lek. Tomasz Rosochowicz
specjalista neurolog, lekarz dyżurujący
Lek. Jakub Bohdanowicz
specjalista kardiolog, w trakcie specjalizacji z neurologii

Lekarze rezydenci

Lek. Monika Ciechanowicz
Lek. Marcin Marcinowski
Lek. Magdalena Zdrojewska
Skip to content