Kontakt

Nazwa jednostki Kontakt
Informacje o numerach telefonów jednostek organizacyjnych Szpitala tel. (56) 61-00-209
Sekretariat Dyrekcji tel./fax. (56) 65-57-530
tel. (56) 61-00-268
Dyrektor – mgr K. Zaleska,

Z-ca dyrektora – dr A. Przybysz

tel. (56) 61-00-268

tel. (56) 61-00-268
Naczelna Pielęgniarka
mgr Ł. Stalmirska
tel. (56) 61-00-263
Pełnomocnik Dyrektora d/s Zarządzania Jakością
mgr A. Cyrok
tel. (56) 61-00-267
Inspektor Ochrony Danych
mgr E. Kacprzak
tel. (56) 61-00-280
Dział Analiz Kosztów i Kontroli
mgr M. Szatkowska
tel. (56) 61-00-454
Dział Higieny i Epidemiologii
kierownik: mgr H. Zejfer
tel. (56) 61-00-354
Dział Zarządzania i Obsługi Pacjenta
kierownik: mgr J. Wileńska
tel. (56) 65-57-586
(56) 61-00-357
Dział Spraw Pracowniczych i Płac
kierownik: mgr B. Przybolewska
tel. (56) 61-00-322
Dział Zaopatrzenia
kierownik: mgr R. Walczak-Cupa
tel. (56) 61-00-200
(56) 65-57-536
Dział Ekonomiczny
Gł. Księgowa: mgr I. Wiśniewska
tel. (56) 65-57-532
(56) 61-00-393
Dział Eksploatacji Technicznej
kierownik: mgr. K. Zaborska
tel. (56) 65-57-538
(56) 61-00-264
Dział d/s Zamówień Publicznych
kierownik: mgr K. Wierzbowski
tel. (56) 61-00-319
fax. (56) 61-00-306
Dział Planowania, Rozliczania i Sprzedaży usług
kierownik: mgr A. Przybyszewski
tel. (56) 61-00-261
Radca Prawny
mgr R. Czeczko, mgr M.Rayzacher
tel. (56) 61-00-337
Główny Specjalista d/s BHP
mgr G. Treiderowska
tel. (56) 61-00-363
Główny Specjalista d/s ochrony przeciwpożarowej
mgr A. Seroczyński
tel. (56) 61-00-363
Specjalista d/s obronności
inż. W. Wójcik
tel. (56) 61-00-397
Kapelan szpitalny tel. 575-515-622

9 + 10 =