Kontakt

Nazwa jednostki Kontakt
Informacje o jednostek organizacyjnych Szpitala tel. (56) 61-00-209
info@med.torun.pl
Adres skrzynki w ePUA /ssmtorun/SkrytkaESP
Sekretariat Dyrekcji tel. (56) 65-57-530
tel. (56) 61-00-268
jkaminska@med.torun.pl
Dyrektor – mgr J.Wileńska,

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa – dr S. Sowiński

tel. (56) 61-00-268
dyrektorssm@med.torun.pl
tel. (56) 61-00-268
s.sowinski@med.torun.pl
Z-ca dyrektora ds pielęgniarstwa
mgr Ł. Stalmirska
tel. (56) 61-00-263
lstalmirska@med.torun.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds Zarządzania Jakością
mgr A. Cyrok
tel. (56) 61-00-267
acyrok@med.torun.pl
Inspektor Ochrony Danych
mgr E. Kacprzak
tel. (56) 61-00-280
iod@med.torun.pl
Dział Higieny i Epidemiologii
kierownik: mgr H. Zejfer
tel. (56) 61-00-354
hzejfer@med.torun.pl
Dział Zarządzania i Obsługi Pacjenta
kierownik: mgr M. Strahl
tel. (56) 61-00-328
mstrahl@med.torun.pl
Dział Spraw Pracowniczych i Płac
kierownik: mgr B. Przybolewska
tel. (56) 61-00-322
bprzybolewska@med.torun.pl
Dział Zaopatrzenia
kierownik: mgr R. Walczak-Cupa
tel. (56) 61-00-200
(56) 65-57-536
rwalczak@med.torun.pl
Dział Ekonomiczny
Gł. Księgowa: mgr I. Wiśniewska
tel. (56) 65-57-532
(56) 61-00-393
iwisniewska@med.torun.pl
Dział Eksploatacji Technicznej
kierownik: mgr. K. Zaborska
tel. (56) 65-57-538
(56) 61-00-264
kzaborska@med.torun.pl
Dział d/s Zamówień Publicznych
kierownik: mgr K. Wierzbowski
tel. (56) 61-00-319
fax. (56) 61-00-306
kwierzbowski@med.torun.pl
Dział Planowania, Rozliczania i Sprzedaży usług
kierownik: mgr A. Przybyszewski
tel. (56) 61-00-261
aprzybyszewski@med.torun.pl
Radca Prawny
mgr R. Czeczko, mgr M.Rayzacher
tel. (56) 61-00-337
radcy@med.troun.pl
Główny Specjalista d/s BHP
mgr Łukasz Baniecki
tel. (56) 61-00-363
bhp@med.torun.pl
Główny Specjalista d/s ochrony przeciwpożarowej
mgr A. Seroczyński
tel. (56) 61-00-363
Specjalista d/s obronności
inż. W. Wójcik
tel. (56) 61-00-397
wieslaw.wojcik@med.torun.pl
Kapelan szpitalny tel. 575-515-622
Specjalistyczny Szpital Miejski
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adres:
Stefana Batorego 17-19,
87-100 Toruń
Skip to content