Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski

IZBA PRZYJĘĆ


REJESTRACJA tel. (56) 61-00-291
tel. (56) 61-00-216
KIEROWNIK IZBY PRZYJĘĆ lek. med. Ewa Bojanowska
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA tel. (56) 61-00-214
mgr Ewelina Marcinkowska-Foss
GABINET KARDIOLOGICZNY tel. (56) 61-00-326
GABINET INTERNISTYCZNY tel. (56) 61-00-389
GABINET CHIRURGICZNY tel. (56) 61-00-224
GABINET ORTOPEDYCZNY tel. (56) 61-00-224
GABINET NEUROLOGICZNY tel. (56) 61-00-445
GABINET NEUROCHIRURGICZNY tel. (56) 61-00-445


PROCEDURA PRZYJĘCIA DO SZPITALA:


Warunkiem hospitalizacji jest posiadanie skierowania od lekarza POZ, lekarza specjalisty lub lekarza przychodni przyszpitalnej za wyjątkiem świadczeń określonych w art. 58 ustawy z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym: ginekologa i położnika, stomatologa, dermatologa i wenerologa, onkologa, psychiatry, lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz od tytoniu, dla osób zakażonych wirusem HIV, dla osób chorych na gruźlicę, dla kombatantów w zakresie chorób wojennych i obozowych. Świadczenia te związane z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanem zagrożenia życia lub porodem udzielane są bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Świadczenia zdrowotne szpitali są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w razie wypadków, zatruć, urazów, porodu, stanów zagrożenia życia oraz w razie wydania na podstawie odrębnych przepisów decyzji o przymusowej hospitalizacji.


Przy przyjęciu pacjent powinien mieć przy sobie:
- dowód osobisty,
- książeczkę ubezpieczeniową,
- zaświadczenie o zapłaceniu składki ZUS.