Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski
BIP SSM

e-RejestracjaToruń Porusza


Ośrodek szkoleniowy chirurgii kręgosłupa

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym firmy DePuy Synthes Spine, Johnson & Johnson w zakresie małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa na oddziale neurochirurgiiRoche
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w aparaturę diagnostyczną było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska
Przenośny kardiomonitor z defibrylatorem sponsoruje firma Roche Polska.


konkurs of

NIEAKTUALNE KONKURSY OFERTDYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO
im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

ogłasza konkurs na wybór realizatora/realizatorów w zakresie zadań dotyczących sporządzenia wniosków o dofinansowanie wraz ze studium wykonalnoœci dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego.


Szczegóły poniżej ( kliknij na odnośnik ):

 • AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA 11.04.2016r.
 • -NIEAKTUALNE- OGŁOSZENIE 05.04.2016r.
 • -NIEAKTUALNE- OGŁOSZENIE 29.03.2016r.


 • DYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO
  im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

  ogłasza drugi konkurs na następujące stanowiska:

 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego


  Szczegóły poniżej ( kliknij na odnośnik ):

 • OGŁOSZENIE 17.12.2015r.


 • DYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO
  im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
  ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej
  zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 ze zm.)


  Szczegóły poniżej ( kliknij na odnośnik ):

 • OGŁOSZENIE 14.12.2015r.
 • Oświadczenie
 • Oświadczenie dla członka komisji
 • Szczegółowe warunki na świadczenia zdrowotne
 • Formularz oferty na świadczenia zdrowotne w zakresie kardiologii
 • Formularz oferty na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej
 • Rozstrzygnięcie


 • DYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO
  im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
  ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej
  zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 ze zm.)


  Szczegóły poniżej ( kliknij na odnośnik ):

 • OGŁOSZENIE 26.10.2015r.
 • Oświadczenie
 • Formularz oferty na świadczenia zdrowotne dla lekarzy
 • Formularz oferty na świadczenia zdrowotne dla pielęgniarek
 • Formularz oferty na świadczenia zdrowotne dla pozostałego personelu
 • Informacja o zmiane terminu rozstrzygnięcia
 • Informacja wynikach rozstrzygnięcia ofert


 • DYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO
  im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
  ogłasza konkursy na następujace stanowiska:

 • Pielęgniarki Naczelnej
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego


  Szczegóły poniżej ( kliknij na odnośnik ):

 • OGŁOSZENIE 19.08.2015r.


 • DYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO
  im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

  ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej
  zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalnościci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217)

 • INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW 20.11.2014r.
 • INFORMACJA O TERMINIE ROZSTRZYGNIĘCIA 16.12.2014r.

 • WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT 19.12.2014r.

 • WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT 29.12.2014r.

 • Szczegóły poniżej ( kliknij na odnośnik ):

 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 • SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
 • OŚWIADCZENIE
 • FORMULARZ OFERTY DLA PIELĘGNIAREK
 • FORMULARZ OFERTY DLA LEKARZY
 • FORMULARZ OFERTY DLA POZOSTAŁEGO PERSONELU MEDYCZNEGO
 • ISTOTNE WARUNKI UMÓW DLA LEKARZY
 • ISTOTNE WARUNKI UMÓW DLA PIELĘGNIAREK
 • ISTOTNE WARUNKI UMÓW DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu w dniu 16.12.2014 r. w pokoju 115 o godzi. 1000.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia i na jego stronie internetowej


  DYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO
  im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

  ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej
  zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalnościci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217)


  Szczegóły poniżej ( kliknij na odnośnik ):

 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 • SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
 • OŚWIADCZENIE
 • FORMULARZ OFERTY DLA PIELĘGNIAREK
 • FORMULARZ OFERTY DLA LEKARZY
 • FORMULARZ OFERTY DLA POZOSTAłEGO PERSONELU MEDYCZNEGO
 • UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu w dniu 16.12.2013 r. w pokoju 115 o godzi. 1000.

  Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala i na stronie internetowej.

 • WYNIKI


 • DYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO
  im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

  ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej
  zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


  Szczegóły poniżej ( kliknij na odnośnik ):

 • OGŁOSZENIE
 • SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
 • OŚWIADCZENIE
 • FORMULARZ OFERTY - pielęgniarki
 • FORMULARZ OFERTY - lekarze
 • UMOWA - pielęgniarka
 • UMOWA - lekarz

 • Pytania do konkursu
 • Odpowiedzi na pytania

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im.M.Kopernika w Toruniu , ul.Batorego 17/19 w dniu 19.02.2013r. w pok. 115 o godz. 10.00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienie i na jego stronie internetowej.

  W dniu 19.02.2013r. komisja konkursowa odbyła posiedzenie w czasie którego przyjęto najkorzystniejsze dla udzielającego świadczenia następujące oferty :

 • 1.Gajda Dariusz - lekarz
 • 2.Cardinox sp.z o.o -//-
 • 3. Kołtuńska Łarysa -//-
 • 4. Brygman Paweł -//-
 • 5. Gadomski Tomasz -//-
 • 6. Steinmetz Jerzy -//-
 • 7. Jarocki Tomasz -//-
 • 8. Kubiak Agnieszka - Pielęgniarka