Informacja o numerach telefonów: (56) 61-00-209

BIP SSM
Specjalistyczny Szpital Miejski
BIP SSM

e-RejestracjaToruń Porusza


Ośrodek szkoleniowy chirurgii kręgosłupa

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym firmy DePuy Synthes Spine, Johnson & Johnson w zakresie małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa na oddziale neurochirurgiiRoche
Doposażenie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w aparaturę diagnostyczną było możliwe dzięki wsparciu firmy Roche Polska
Przenośny kardiomonitor z defibrylatorem sponsoruje firma Roche Polska.
OGŁOSZENIA


Klauzula informacyjnaSpecjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

poszukuje pracownika na stanowisko specjalista ds. p. poż.
Wymagania:

  • wykształcenie wyższe pożarnicze (tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub inżyniera bezpieczeństwa pożarowego
  • co najmniej 5-letnie doświadczenie w zawodzie na stanowisku specjalisty ds. p.poż
  • preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach służby zdrowia
  • uprawnienia inspektora ochrony p.poż
  • dobra organizacja pracy własnej
  • samodzielność, rzetelność, systematyczność

Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny oraz CV z klauzulą o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych- Dz.U. z 2018r., poz.1000)
  • Kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowego

Termin i miejsce składania dokumentów:

  • Oferty należy składać do 19.12.2018r. na adres mailowy dsp@med.torun.pl lub osobiście w DSPiP pok. 21 na parterze (budynek administracji)

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu

poszukuje lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, zainteresowanych pełnieniem dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Izbie Przyjęć.
Forma współpracy: umowa zlecenia lub umowa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

Sekretariat Dyrektora 56 61 00 268

Koordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych dr Violetta Polaszewska-Pułkownik 56 61 00 271