Specjalistyczny Szpital Miejskim. M. Kopernik a w Toruniu jest uczestnikiem projektu pt.: „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” w części ” Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki”

Realizatorem projektu jest: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków www.cmj.org.pl Cel projektu: Poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych Okres realizacji projektu: CMJ będzie realizować projekt...

Konkurs 64/III/3.2./2011

Informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr 70/1528/11 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję w sprawie dofinansowania wniosków złożonych na konkurs 64/III/3.2./2011 w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy...