SSM poszukuje pielęgniarek

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu poszukuje pielęgniarek  na następujące oddziały: O. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, O. Urologii Ogólnej i Onkologicznej, O. Kardiologii i IOK, O. Chorób Wewnętrznych, O. Urazowo-Ortopedyczny i  Blok...

Zasady funkcjonowania parkingu szpitalnego

Uprzejmie informujemy , że z dniem 01.12.2018 r., zmieniły się zasady funkcjonowania parkingu szpitalnego. W związku z trwająca rozbudową szpitala, liczba miejsc parkingowych uległa znacznemu pomniejszeniu co wymusiło następujące zmiany korzystania z niego: W godz od...

Uprzejmie informujemy:

O wyczerpaniu możliwości zapisywania pacjentów na zabiegi planowe w 2018 r. O wykonywaniu w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej nowej procedury – biopsji mammotomicznej piersi na nowoczesnym sprzęcie umożliwiającym wykonywanie biopsji gruboigłowej pod...

Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region Poddziałanie: 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców Dane...

„Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” IV Gala Finałowa

W dniu 26.03.208 r w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie odbyła się uroczysta GALA FINAŁOWA IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, podczas której nasz Szpital uzyskał: Certyfikat „Wysoka...