Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej i zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia niemedycznego

                                                                     DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH Tytuł projektu: Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej i zakup niezbędnego sprzętu...

ODWIEDZINY PACJENTÓW

ODWIEDZINY PACJENTÓW W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, w celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń tym wirusem od dnia 10.12.2021 roku w oddziałach Szpitala obowiązuje ograniczenie odwiedzin pacjentów....
Skip to content