Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu pilnie poszukuje
lekarzy neurologów lub w trakcie specjalizacji w zakresie neurologii

Forma współpracy: umowa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa – Sekretariat Dyrektora 56 61 00 268

Skip to content