Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu zakupił najnowocześniejsze urządzenie do śródoperacyjnej wizualizacji przytarczyc stosowane w operacjach tarczycy i przytarczyc. Urządzenie będzie wykorzystywane przez specjalistów z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Warto podkreślić, że tutejszy szpital posiada ten sprzęt jako jedyny w Polsce i jest on szczególnie przydatny przy radykalnych operacjach tarczycy z powodu schorzeń nowotworowych.

Przytarczyce, czyli gruczoły przytarczyczne, to niewielkich rozmiarów gruczoły endokrynne, rozmieszczone zwykle symetrycznie w okolicach tarczycy. Bardzo ważnym zadaniem tych gruczołów jest regulacja gospodarki wapniowo-fosforowej w organizmie.

Operacje tarczyc prowadzone są w szpitalu miejskim zgodnie ze światowymi standardami z neuromonitoringiem śródoperacyjnym. Pomaga on uniknąć powikłań związanych z uszkodzeniem ważnych struktur nerwowych. W celu zapewnienia najlepszej jakości życia chorych po zabiegach tarczycy na bieżąco wprowadzane są nowoczesne rozwiązania. Biorąc pod uwagę fakt, iż  wykonuje się ok. 200 tego typu operacji rocznie niezwykle istotne staje się poszukiwanie pionierskich możliwości.

Urządzenie zakupione przez tutejszy szpital działa w oparciu o zjawisko autofluorescencji, co oznacza, że przytarczyca emituje światło widziane przez zaawansowany układ optyczny kamery. Można je użyć w dowolnym momencie w trakcie trwania operacji tarczycy i przytarczyc metodą nieinwazyjną, gdy zachodzi potrzeba zlokalizowania przytarczyc. Ponadto zweryfikować można także pobrany śródoperacyjnie preparat pod względem obecności przytarczyc.

Dzięki tak przeprowadzonej procedurze u operowanych pacjentów zmniejsza się częstość występowania powikłań związanych z przypadkowym usunięciem przytarczyc oraz częstość wystąpienia pooperacyjnej hipokalcemii, czyli zmniejszonego poziomu wapnia. W konsekwencji prowadzi to do radykalnego podniesienia poziomu bezpieczeństwa operowanych pacjentów.

 

 

WARSZTATY CHIRURGII TARCZYCY

Zapraszamy do udziału w Praktycznych Warsztatach Chirurgii Tarczycy (PWCT).

W dniu 16 września (czwartek) br. odbędą się praktyczne warsztaty prowadzone podczas operacji tarczycy.

Poruszane aspekty to m.in. identyfikacja przytarczyc z użyciem zaawansowanej techniki wizualizacji w świetle podczerwonym oraz rutynowe użycie neuromonitoringu śródoperacyjnego do wyszukania i zabezpieczenia funkcji nerwów krtaniowych.

Organizatorzy:

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Inomed Polska sp. z o.o. w Rokitnicy

Program:

07:45 – 08:00

przywitanie uczestników – dr Piotr Hubert, dr Michał Hubert

08:15 – 10:00

pierwsza operacja (tyreoidektomia)

10:00 – 10:30

prezentacja systemu Fluobeam LX – dr Rafał Borkowski

10:45 – 12:30

druga operacja (tyreoidektomia)

12:30 – 13:30

poczęstunek dla uczestników warsztatów

13:30 – 13:45

rozdanie certyfikatów uczestnictwa, zakończenie

 

Zgłoszenia:
Sekretariat Oddziału Chirurgii, tel. 56-61-00-230 oraz email sekchir@med.torun.pl

 

 

Skip to content