Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

Szczegóły w/w oferty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej dostępne są w BIP Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

Link do ogłoszenia: http://bip.med.torun.pl/index.php?id=682

Skip to content