Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, w imieniu własnym oraz Pracowników  pragnie serdecznie podziękować za wsparcie finansowe firmie Geofizyka Toruń S.A.

Otrzymane pieniądze umożliwią zakup środków ochrony osobistej: półmasek filtrujących w ilości 300 sztuk oraz 200 sztuk półmasek przeciwpyłowych z zaworkiem.

W tym trudnym dla wszystkich czasie każda pomoc jest dla szpitala szczególnie cenna. Jesteśmy wdzięczni, że Geofizyka Toruń S.A. znalazła środki, dzięki którym będzie można zapewnić większe bezpieczeństwo personelowi podczas pracy.

Ponadto Dyrektor Szpitala składa wyrazy wdzięczności Fabryce Cukierniczej Kopernik S.A. za przekazanie personelowi placówki swoich produktów.

Cieszy fakt, iż mimo trudnej sytuacji pomyśleli Państwo o pracownikach szpitala i w ten symboliczny sposób wsparli Państwo ich pracę.