DYREKTOR SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej
zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.)

Szczegóły poniżej ( kliknij na odnośnik ):