Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu 

pilnie poszukuje  lekarza specjalisty  w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

  • forma zatrudnienia: do uzgodnienia
  • wymiar zatrudnienia: do uzgodnienia
  • okres zatrudnienia: do uzgodnienia
  • oferowane wynagrodzenie: do uzgodnienia

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z  Z-cą  Dyrektora ds. Lecznictwa -Andrzejem Przybyszem  pod numerem telefonu: Sekretariat Dyrektora   56 61 00 268