W dniu 27 sierpnia 2019 r. o godzinie 16:00 w sali 115 BAM (wejście P) odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla pacjentów dotyczące profilaktyki raka jelita grubego.
Spotkanie realizowane w ramach projektu pn. „Wyprzedź raka – weź udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6. Zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1. Regionalne programy profilaktyki zdrowotnej.

Projekt skierowany jest do osób pracujących narażonych na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy lub osób pozostających bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia. Do projektu kwalifikowane będą osoby spełniające 1 z warunków:

  1. w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  2. w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  3. w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni  genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

Szczegółowe informacje udzielane pod numerem: 509-926-607, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 14:30

Serdecznie zapraszamy!

 

Skip to content