Tytuł projektu:
„Rozbudowa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu”.

Program Operacyjny/Oś Priorytetowa/Działanie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.
Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,
Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,
Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Dane finansowe (koszt całkowity projektu, kwota dofinansowania, wkład własny, źródła finansowania)
Koszt całkowity projektu:  23 022 941,91 zł
Wydatki kwalifikowalne: 8 964 026,72 zł
Kwota dofinansowania:  5 378 416,03 zł
Wkład własny: 12.085.876,85 zł

Termin realizacji: 20.09.2016 r. –  30.12.2020 r.

Opis projektu, w tym cele projektu, planowane działania oraz rezultaty:
Inwestycje budowlane połączone z zakupem sprzętu i aparatury medycznej.
W ramach projektu  wybudowane zostało nowe skrzydło szpitala – dwupiętrowy samodzielny, częściowo podpiwniczony budynek, który został skomunikowany z sąsiadującym budynkiem głównym szpitala.
Część podpiwniczona budynku została przeznaczona na archiwum medyczne, szatnie dla pracowników; magazyny dla oddziałów, zlokalizowanych w nowym skrzydle.
Na parterze budynku znajduje się Oddział Neurologii i Leczenia Udarów (składający się z 12 łóżek neurologicznych oraz 16 łóżek przeznaczonych dla pacjentów po udarze).
Drugie piętro zostało  przeznaczone na utworzenie Oddziału przeszczepowego  z uwagi na fakt, że rozwój przeszczepów  autogennych oraz  allogennych (od spokrewnionych dawców) wymaga poszerzenia zaplecza (czas pobytu pacjenta wynosi ok 30 dni i wymaga bezwzględnej izolacji w 1 osobowej sali).
Do drugiej części tego pietra przeniesiony został Zakład Mikrobiologiczny poszerzony o nowe pracownie diagnostyczne związane między innymi z procedurami przeszczepu szpiku.
Zakres rzeczowy inwestycji nie obejmował zadań związanych z działalnością szpitala zlokalizowanych na I piętrze. Na pierwszym piętrze zlokalizowany został Oddział Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii (realizacja w ramach odrębnego projektu: Zapewnienie obowiązujących standardów organizacji opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej poprzez jego przeniesienie do nowego budynku) oraz sale operacyjne.
Niezbędne wyposażenie nowego budynku dla realizacji świadczeń w trybie stacjonarnym wymagało zakupu niezbędnego wyposażenia dla oddziału udarowego i przeszczepu; 26 łóżek wraz z szafkami przyłóżkowymi i materacami w tym 14 specjalistycznych z materacami przeciwodleżynowymi oraz niezbędne wyposażenie pozostałych pomieszczeń oddziałów.

Celem inwestycji była poprawa dostępności oraz zapewnienie kompleksowości udzielanych w tutejszym szpitalu świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym

Skip to content