„Wyprzedź raka – weź udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego!”

Celem projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej było zwiększenie udziału mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym wykrywania raka jelita grubego
Liczba osób objętych wsparciem to 900 osób.

Efekty projektu: W okresie od stycznia 2018 r. do września 2021 r. zrealizowano 900 badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka jelita grubego, w tym również w znieczuleniu, jak również 30 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla pacjentów, a także  6 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla kadry POZ, medycyny pracy.

Wartość projektu: 819 466,73 zł

Dofinansowanie całkowite projektu: 778 493,36 zł, w tym dofinansowanie 
EFS: 696 546,72 zł

Program skierowany był do osób:

  • W wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, które w ciągu ostatnich 10 lat nie wykonywały kolonoskopii przesiewowej w ramach profilaktycznych programów krajowych,
  • W wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • W wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

W ramach projektu Wnioskodawca zapewniał zwrot kosztów dojazdu. oraz zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną. 

Termin realizacji:

02.01.2018 –   30.09.2021 r.

Projekt zakończony pod względem merytorycznym i finansowym.

Skip to content