„Wyprzedź raka – weź udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego!” 

Celem projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej jest zwiększenie udziału mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wieku aktywności zawodowej w programie profilaktycznym wykrywania raka jelita grubego
Liczba osób objętych wsparciem to 900 osób. 

Efekty projektu: W okresie od stycznia 2018 r. do września 2021 r. zrealizowano 900 badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka jelita grubego, w tym również w znieczuleniu, jak również 30 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla pacjentów, 6 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla kadry POZ, medycyny pracy.

Wartość projektu: 820 475,00 PLN. 

Dofinansowanie całkowite projektu: 779 451,25 PLN, w tym dofinansowanie 
EFS: 697 403,75 PLN 

Program skierowany jest do osób:

  • W wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, które w ciągu ostatnich 10 lat nie wykonywały kolonoskopii przesiewowej w ramach profilaktycznych programów krajowych,
  • W wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • W wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

W ramach projektu Wnioskodawca zapewnia zwrot kosztów dojazdu do 20 zł. oraz zwrot kosztów opieki nad osobą niesamodzielną. 

Rejestracja osobista w siedzibie pracowni endoskopowej:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-14:30
  • ul. Stefana Batorego 17/19 w Toruniu, wejście od ul. Bażyńskich (koło poradni kardiologicznej)

Kontakt telefoniczny:

  • 509-926-607 ( w godz. 11:30-14:30)

Termin realizacji:

02.01.2018 –   30.09.2021 r.

Projekt zakończony pod względem merytorycznym

Oświadczenie
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3
Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Ankieta żywieniowa
Ankieta dla UP
formularz zgłoszeniowy
Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Skip to content