Przegląd akredytacyjny

W dniach 13-15 stycznia 2016 r. przeprowadzony został w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu przegląd akredytacyjny, który zakończył się pozytywnym wynikiem. Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest...