Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu od 1 lipca 2014 r. dyżuruje we wszystkie dni tygodnia.

1

W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego