Dyżury Specjalistycznego Szpitala Miejskiego

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu od 1 lipca 2014 r. dyżuruje we wszystkie dni tygodnia. 1 W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia...

Płatności za badania diagnostyczne

Płatności za badania diagnostyczne można dokonywać: gotówką w KASIE Szpitala (Budynek Administracyjno-Medyczny, I piętro) wejście od ulicy Batorego. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-13.30, w pozostałe dni i godziny płatności dokonać można na...
Skip to content