Przyjęcie pacjenta w I.P. w trybie nagłym:

W rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać: skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego– w przypadku gdy świadczenie ma być udzielone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia pacjent zgłasza się bez skierowania wyłącznie w razie wypadku, urazu oraz w...

Przyjęcie pacjenta w I.P. w trybie planowym

Pacjent zgłaszający się w ramach umowy z NFZ, w przypadku gdy zostaje wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia, ma prawo wglądu do ewidencji osób oczekujących, zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług medycznych z NFZ. Po zarejestrowaniu...
Skip to content