Konkurs nr 43/III/3.2./2010

Informujemy, iż w dniu 09 listopada 2010 r. Uchwałą Nr 87/1522/10 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał projektowi, który przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej, dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej 3.2 Rozwój...